FANO HomeDrukarnia fleksograficznaOfertaDrukarnia fleksograficznaTechnologiaDrukarnia fleksograficznaO firmieDrukarnia fleksograficznaZapytanieDrukarnia fleksograficznaKontaktDrukarnia fleksograficznaKarieraDrukarnia fleksograficznaDotacje UE
 angielskipolski


GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna - stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. Jest ona dziedzictwem doświadczeń wielu pokoleń w zakresie przygotowywania i przetwarzania żywności.

Podstawowe warunki Dobrej Praktyki Produkcyjnej można przedstawić w formie "dekalogu" GMP, co powinno być zasadą postępowania każdego pracownika firmy.

"Dekalog" Dobrej Praktyki Produkcyjnej

  1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
  2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj "skrótów" czy "usprawnień". Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz - pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
  3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
  4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one czyste.
  5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
  6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
  7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
  8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
  9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.
  10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.
[Turlejska i wsp. , 1998]

Podstawową dokumentację GMP stanowią:I. procedury

wytyczne odnoszące się do poszczególnych operacji z określeniem celu podejmowanych zadań, wskazują obowiązujące wymagania, a także kompetencje i zakres odpowiedzialności osób je wykonujących.

II. Instrukcje technologiczne

opisują sposób przeprowadzania czynności związanych z: przygotowaniem surowców, ilością użytych surowców, przebiegania procesów technologicznych, obsługi urządzeń wykorzystywanych w procesie i przewidziane kontrole.

III. Specyfikacje

dotyczą surowców używanych do produkcji materiałów opakowaniowych oraz gotowych produktów. Zawierają szczegółowe wymagania jakościowe jakie muszą spełniać surowce, półprodukty i produkty gotowe.

IV. Raporty

są dokumentami operacyjnymi, potwierdzającymi fakt wykonania operacji, badań, testów, itd. Należy podkreślić, że raporty muszą być wypełnione podczas wykonywania danej pracy, a nie na koniec zmiany. Osoba odpowiedzialna za wykonaną pracę podpisuje raport, czym potwierdza, że była obecna podczas wykonywania tej pracy i sprawdziła prawidłowość jej wykonania. Na raporcie należy wpisać datę, a jeżeli to istotne, to także godzinę wykonania danej czynności. Należy przewidzieć także miejsce na podpis osoby kontrolującej.

Przyjęcie takiej zasady postępowania zmniejsza ryzyko powstania błędu. W zależności od potrzeb udokumentowania działań w obszarze GMP, każdy zakład może opracować i włączyć do dokumentacji inne rodzaje dokumentów;

Tak wiec podejmując działalność związaną z wytwarzaniem i dystrybucją żywności, każda firma bez względu na wielkość i profil działania jest zobowiązana zapewnić odpowiedni standard techniczny, organizacyjny i higieniczny. Gwarantują to opracowane dla każdego zakładu i wdrożone, a więc przestrzegane przez pracowników opisane zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
FANO © 2011 wszelkie prawa zastrzeżone
webdesign : emoweb