FANO HomeDrukarnia fleksograficznaOfertaDrukarnia fleksograficznaTechnologiaDrukarnia fleksograficznaO firmieDrukarnia fleksograficznaZapytanieDrukarnia fleksograficznaKontaktDrukarnia fleksograficznaKarieraDrukarnia fleksograficznaDotacje UE
 angielskipolski


Dotacje UE

FANO sp. z o.o.informuje, że realizuje projekt nr POIG.06.01.00-14-241/13,
pt. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez przedsiębiorstwo FANO Sp. z o.o.”.
Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Oś priorytetowa 6.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.europa.eu


Dotacje UE


FANO Sp. z o.o.
informuje, że realizacja projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych
w firmie FANO" jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


wartość projektu: 647 536,47 PLN
wartość dofinansowania: 318 121,73 PLN
w tym 85% ze środków EFRR: 270 403,47 PLN


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłośćDotacje UE

Informujemy, iż nasza firma realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Nazwa projektu: "Wzrost konkurencyjności Fano Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie nowych produktów"

Nazwa Beneficjenta: Fano Sp. z o.o.
Wartość projektu: 5 490 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 998 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest rozwój prowadzonej dotychczas działalności poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup: nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentu, maszyny fleksograficznej 10 kolorów, maszyny do konfekcjonowania oraz maszyny do wycinania polipropylenowych etykiet. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym oraz europejskim poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet.
Dzięki realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca pracy oraz wprowadzone zostaną do oferty sprzedażowej nowe produkty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Ogłoszenia:

  • Zapytanie ofertowe - wiedza techniczna
  • Zapytanie ofertowe - maszyna fleksograficzna
  • Zapytanie ofertowe - maszyna do konfekcjonowania
  • Zapytanie ofertowe - maszyna do etykiet
FANO © 2011 wszelkie prawa zastrzeżone
webdesign : emoweb